Prawidłowe segregowanie. Gdzie wyrzucać długopisy?

Prawidłowe segregowanie. Gdzie wyrzucać długopisy?

Choć segregacja odpadów dla większości z nas jest rzeczą oczywistą, bywa, że zastanawiamy się nad niektórymi przedmiotami. Gdzie zamieścić zużyty korpus długopisu? Gdzie wyrzucić wkład do długopisu? Które z tych elementów podlegają recyclingowi? 

Większość zużytych materiałów – szczególnie opakowań – nie jest biodegradowalna. Ale oczywiście nie oznacza to, że są one zwykłym odpadem. Odpowiednio posegregowane poddawane są ponownej obróbce czyli recyclingowi. Rzadko nad tym się zastanawiamy, ale od naszych działań związanych właśnie z prawidłową segregacją odpadów wiele zależy.

Gdzie wyrzucać długopisy?

Zdarzają się takie przedmioty i materiały, co do których nie mamy pewności, czy i jak powinny być segregowane. Takimi przedmiotami nie rzadko są długopisy. Dodatkowe wątpliwości pojawiają się, kiedy zużyty długopis możemy rozebrać na części pierwsze. Jego elementy wykonane są z różnych materiałów, a zatem każdy z nich może podlegać innej obróbce wtórnej. Poza tym, długopisy w ogóle mogą być wykonane z różnych materiałów. W grę wchodzi zazwyczaj plastik, metal i papier. Podpowiadamy, gdzie wyrzucić poszczególne rodzaje długopisów. 

Długopisy plastikowe

Plastik to zwyczajowa nazwa różnego rodzaju tworzyw sztucznych. To materiał, który składa się z polimerów syntetycznych, zmodyfikowanych lub naturalnych. W przypadku większości długopisów plastikowych będą to polimery syntetyczne – głównie PET (politereftalan etylu) lub HDPE (polietylen o dużej gęstości). To materiały podlegające recyclingowi. Dlatego korpus plastikowego długopisu umieszczamy w pojemniku z tworzywami sztucznymi i metalem.

Długopisy metalowe

W większości przypadków metalem, z którego wykonano korpus długopisu metalowego, jest po prostu aluminium. To również materiał poddawany ponownej obróbce. Tu warto zauważyć, że przerobienie aluminium jest znacznie tańsze i mniej energochłonne niż wyprodukowanie go od zera. Korpus długopisu metalowego zamieszczamy w pojemniku z tworzywami sztucznymi i metalem, bądź samym metalem.

Długopisy papierowe

Nie wszystkie długopisy papierowe są wywarzane z samego papieru. Często dodatkowe elementy zrobione są z tworzyw sztucznych. Jeśli chcemy długopis papierowy poddać segregacji, należałoby go rozebrać i poszczególne elementy umieścić we właściwych pojemnikach – na papier i na tworzywa sztuczne. 

Gdzie wyrzucić wkład do długopisu?

To bardzo ważne pytanie. Poddając zużyte materiały długopisów segregacji, na myśli mamy korpus i wszystkie elementy obudowy. Należy, jeśli to tylko możliwe, oddzielić je od wkładu. Dopiero wtedy możemy zacząć proces segregacji. Sam wkład niestety nie podlega recyclingowi. Powinniśmy go zamieścić w pojemniku na odpady zmieszane.

Prawidłowe segregowanie i recycling

Każdy z nas zdaje sobie sprawę, jak istotną rolę pełni w naszej gospodarce recycling. Ponowne przetwarzanie materiałów ogranicza zużycie nieodnawialnych zasobów naturalnych, przede wszystkim kopalin. Recycling w wielu przypadkach jest znacznie tańszy i bardziej wydajny niż wytworzenie nowego przedmiotu. W znaczący sposób pozwala ograniczyć zużycie wody i energii. Duża część odpowiedzialności za proces recyclingu jest po naszej stronie. To właśnie my, sumiennie i prawidłowo segregując odpady, decydujemy, ile materiału można odzyskać i ponownie przetworzyć.