Polityka prywatności

I. Definicje

Administrator – Exito Group M. Małczyński R. Badowski Spółka jawna z siedzibą w Warszawie.

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem domeny www.adpen.com.pl

II. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Exito Group M. Małczyński R. Badowski Spółka jawna, z siedzibą w Warszawie (02-862 Warszawa), ul. Baletowa 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000684462, NIP: 5213362020, REGON: 140275547, zwana dalej „Spółką”. Kontakt ze Spółką w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: admin@exitogroup.pl

III. Jakiego rodzaju dane zbieramy za pośrednictwem Serwisu?

 1. W związku z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu, zbieramy Dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o Twojej aktywności w Serwisie.
 2. Dane osobowe zbieramy gdy przeglądasz Serwis oraz gdy rejestrujesz się w Serwisie, za pośrednictwem dedykowanego formularza. Ponadto, zbieramy wszystkie informacje dotyczące sposobu nawigowania po Serwisie.

IV. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane?

Założenie i utrzymywanie konta w serwisie

 1. W celu założenia i prowadzenia Twojego konta w Serwisie, a także komunikacji z Tobą w sprawach związanych z prowadzeniem konta oraz Serwisu przetwarzamy dane osobowe, które nam przekazujesz za pośrednictwem dedykowanego formularza, w momencie zakładania konta. Podanie tych danych jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta.
 2. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

Marketing bezpośredni

 1. Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych środków komunikacji elektronicznej, Twoje dane osobowe będą przetwarzane dla celu wysłania takich informacji.
 2. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Pliki „cookies”

 1. Czym są pliki „cookie”?
  Poprzez pliki „cookie” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych (np. komputer, tablet, smartfon). Każda strona internetowa może umieścić swoje własne pliki „cookie” w przeglądarce, jeśli ustawienia przeglądarki na to pozwalają. Pliki „cookie” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Administratora na Twoim urządzeniu użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu użytkownika. Jeśli chcesz usunąć istniejące pliki cookie z urządzenia, możesz zrobić to korzystając z opcji Twojej przeglądarki.
 3. Do czego używamy plików „cookies”?
  • Do autoryzacji użytkowników Serwisu oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z konta klienta;
  • Do dostosowywania zawartości Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony Serwisu np. pliki “cookies” pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • Do śledzenia aktywności I tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości;
  • W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;
  • Do utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • Do prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania użytkownika i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania użytkownikowi tej samej reklamy;
 4. Jakich plików „cookies” używamy?
  Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 5. Usuwanie plików „Cookies”
  Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 6. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych zawartych w plikach „cookies”:
  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych w plikach „cookies” służących do autoryzacji użytkowników Serwisu oraz do dostosowywania zawartości Serwisu do preferencji użytkownika jest niezbędność do zrealizowania usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych w plikach „cookies” służących do śledzenia aktywności i tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych w plikach „cookies” służących do prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania użytkownika jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

V. Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane osobowe przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

VI. Odbiorcy danych osobowych

 1. W razie potrzeby, przekazujemy Twoje dane osobowe współpracującym z nami podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, firma księgowa, firma hostingowa, dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych, firmy kurierskie i operatorzy pocztowi, firmy windykacyjne.
 2. Zastrzegamy sobie prawo ujawnienia wybranych informacji zawierających dane osobowe właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

VII. Przekazywanie danych osobowych poza EOG

 1. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

VIII. Uprawnienia podmiotów danych

 1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:
  • dostępu do swoich danych osobowych;
  • sprostowania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • przenoszenia danych osobowych.
 2. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Ci prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w związku z Twoją szczególną sytuacją.
 3. Odnośnie prawa do wycofania zgody wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Ci prawo do jej wycofania, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody. Swoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez:
  • wysłanie maila bezpośrednio Spółce na adres admin@exitogroup.pl lub
  • kliknięcie linku w wiadomości e-mail, dołączonego na końcu wiadomości.

IX. Prawo do wniesienia skargi

 1. Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X. Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką obowiązuje RODO i krajowe przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Jeżeli wprowadzimy zmiany do naszej Polityki prywatności, zamieścimy zmienioną Politykę prywatności na stronie Serwisu.
 3. Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 11/10/2018 r.